Jag och många med mig tjatar hela tiden om vikten av att ha en tjänstepension. Trots det verkar inte budskapet gå hela vägen fram till den enskilde individen i den utsträckning jag skulle önska.

Dessutom verkar knappast idén om att jobba länge för att få en bra pension, ha slagit rot hos de 1 000 förvärvsarbetande som fått frågan i en undersökning som Collectum låtit göra.

Enligt undersökningen skattar man privat pensionssparande högre än tjänstepension, 32 procent av de tillfrågade säger att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att få en bra pension. Men 35 procent säger att ett privat pensionssparande är viktigast.

Knappt en fjärdedel anger ett långt yrkesliv som nyckeln till en bra pension.

Vad beror detta missförstånd på egentligen, finns det möjligen ekonomiska incitament att sjunga det privata pensionssparandets lov, kan man undra.

Nu ska Riksrevisionen i alla fall granska det privata pensionssparandet och det blir intressant att se vad de kommer fram till så småningom.