Om PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

PTK är en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av 25 svenska fackförbund. Vårt viktigaste uppdrag är att förhandla kollektivavtal – till exempel tjänstepensionen ITP som omfattar 2 miljoner svenskar. Vi arbetar också med att informera, utbilda och påverka debatten i våra frågor. Våra huvudområden är kollektivavtalpension och försäkringinflytande, arbetsmiljö och omställning.

PTK:s arbete styrs formellt av uppdrag från vår styrelse och överstyrelse.

Vi förhandlar

Vi företräder våra medlemsförbund i förhandlingar om kollektivavtal. Genom att samla många fackförbund i en enda organisation och förhandla för alla deras privatanställda medlemmar samtidigt, får vi större tyngd vid förhandlingarna. Dessutom kan vi samordna kraven och har mer effektiva förhandlingar.

PTK förhandlar tre stora avtal, som rör pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd på flera avtalsområden.

Vi utbildar, informerar och ger råd

PTK erbjuder kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från korta frukostmöten till omfattande kurspaket.

Vi informerar även om våra avtal genom nyhetsbrev, material, evenemang och webbplatser som riktar sig direkt till privatpersoner. Till exempel driver vi Knegdeg.se, som hjälper folk att räkna ut värdet av kollektivavtalet vid olika händelser i livet. Vi har också webbplatsen arbetautomlands.se där man hittar allt man behöver veta innan, under och efter karriären i utlandet.

Vi vill göra det enkelt för alla som omfattas av tjänstepensionen ITP att fatta välgrundade beslut för sin framtid. Därför har vi skapat Rådgivningstjänst.se som ger alla med ITP kostnadsfri och personlig pensionsrådgivning.

Vi stödjer dig som stödjer

Vi ger stöd till dig som är förbundsanställd, försäkringsinformatör, bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Ett syfte är bland annat att du sedan ska kunna sprida kunskapen vidare och stötta fler.

För att hjälpa dig i din roll har vi till exempel utbildningar, skapar informationsmaterial och driver sociala kanaler där du kan hålla dig uppdaterad. Bland vårt populäraste material finns en försäkringshandbok om de försäkringar som privatanställda tjänstemän omfattas av inom lag och kollektivavtal.

De så kallade finfo-medlen är särskilt avsatta pengar som ska användas av PTK:s medförbund för att sprida information om kollektivavtalade försäkringar till alla ITP-försäkrade tjänstemän. 30 procent av finfo-medlen avsätts till förbunden till informationsinsatser utöver den normala fackliga verksamheten. PTK:s utbildningsstiftelse främjar medlemsförbundens utbildningsverksamhet.

PTK:s formella uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsförbund. Det är de som initierar våra uppdrag, som sedan beslutas genom styrelsen. PTK arbetar med långsiktiga uppdrag beslutade av överstyrelsen, och tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen och förhandlingschefsgruppen.

PTK:s huvuduppdrag kan sammanfattas i fem punkter:

  1. Förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar
  2. Förhandlar och utvecklar omställningsavtalen TRR och TRS för uppsagda.
  3. Utbildar arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.
  4. Arbetar med arbetsmiljöfrågor i samarbete med Prevent och AFA Försäkring.
  5. Ger rådgivning om pensioner och försäkringar på Rådgivningstjänst.se