I en debattartikel skriver journalisten Ulf Nilsson bland annat om behovet av att äldre fortsätter arbeta så länge som möjligt.

Vårt pensionssystem är utformat så att ju längre arbetsliv vi har desto bättre pension kan vi se fram emot. Ulf Nilsson säger i sin artikel att det finns en viss åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, vilket säkert är sant, men ett annat problem är att väldigt många faktiskt vill gå i pension tidigt. Livet som pensionär lockar de flesta och de som väl är där uppskattar tillvaron i stor utsträckning.

Pensionsbolaget AMF har i en undersökning  fått fram att närmare 9 av 10 pensionärer trivs med livet och att bara 16 procent hade velat jobba längre.

De flesta är nog överens om att vi måste ha ett längre yrkesliv för att få ekvationen att gå ihop. Frågan är hur man får arbetsföra människor att vilja jobba länge och hur får man arbetsgivare att värdesätta äldre arbetskraft.