pensionsnamndernas_ordforande-002

Ja, det var sannerligen en lång och solig sommar, jag känner mig riktigt taggad på att dra igång höstens aktiviteter. Jag ser också fram emot att få jobba med vår nya medarbetare Linda som börjar i september, som bland annat kommer att jobba mycket med våra förtroendevalda försäkringsinformatörer, men det får jag återkomma till.

Jag var med om något kul under sommaren när jag var jag hemma hos pappa och kollade igenom gamla fotografier, brev och sånt. Av en slump så började jag bläddra i ett exemplar av Stockholmstidningen från 31 december 1913! För en sån som jag var det lika fantastiskt som för en spelare att hitta Dragonite i Pokémon go – hela tidningen var full av annonser för olika pensionsförsäkringar:-)

pensionsforsakring-1913

Och som om inte det var nog, fanns ett uppslag om mötestider för Pensionsnämndernas ordförande under 1914. Som bekant så beslutade riksdagen i maj 1913 om införandet av en allmän pensionsförsäkring, så den här artikeln som jag hittade hemma hos pappa måste alltså vara en av den allra första i sitt slag. I artikeln står, förutom alla mötestider, också kriterierna för att omfattas av försäkringen.

Pensionsnämnden giver män och kvinnor, som uppfylla nedannämnda villkor, rätt till understöd 1914.

Villkor för erhållande av sådant understöd äro:

  • Att vara svensk medborgare och i riket mantalskriven;
  • Att hava uppnått 15 års ålder;
  • Att icke före den 1 januari 1914 hava fyllt 67 år;
  • Att vara till arbete varaktigt oförmögen;
  • Att den årsinkomst i kontanter och naturaförmåner, sökande kan anses tillsvidare komma att åtnjuta, icke överstiger 275 kronor för man och 254 kronor för kvinna;
  • Att sökande icke år 1913 varit till arbete varaktigt oförmögen samt då under sammanlagt mer än 4 månader åtnjutit full försörjning av fattigvård, välgörenhetsinrättning eller enskilda personer.

Tänk att jag som jobbar med pensioner, och ofta hänvisar till den första pensionsförsäkringen i mina föreläsningar, läser om detta i en originaltidning som är drygt 100 år gammal:-)