Att pensionsfrågan inte är någon kioskvältare är ju ingen nyhet precis. Det bekräftas också av Collectums undersökning som visar att hälften av svenskarna är tämligen oengagerade när det kommer till pensionsbesked.

Egentligen är det rätt märkligt eftersom värdebeskeden innehåller mycket information om den framtida ekonomin. De är som framtida lönebesked på något vis – och nog är väl de flesta rätt engagerade i vilken lön som förhoppningsvis kommer in på kontot en gång i månaden. Storleken på lönen har betydelse för vad jag kan göra med mitt liv och det är ju samma sak med pensionen – det är ju den jag ska leva av så småningom.

Jag har träffat människor som tycker att det är värdelöst att öppna kuverten, dels för att man inte förstår det som står där men också för att krontalet är så litet.

Men många gånger glömmer man då att man måste slå ihop alla värdebeskeden för att få en helhetsbild. Och dessutom går det, till skillnad från lönen, faktiskt att påverka storleken av pensionen själv- utan förhandling, genom att till exempel välja förvaltare med låga avgifter och ta bort onödiga efterlevandeskydd.

Jag rekommenderar således alla att kolla lite extra nu innan semestern hur pensionspengarna mår, och göra de eventuella justeringar som behövs.

Det är lättare att njuta av sommaren i lugn och ro om man vet att pensionspengarna också mår bra.