I måndags hade Svenska Dagbladet en artikel om deltidsarbete och hur det påverkar pensionen, vilket det gör. Framförallt tjänstepensionen ITP1 kan påverkas rejält, och då framförallt för den som tjänar över dryga 35 0000 kronor i månaden före deltiden, men som hamnar under den nivån i och med den minskade arbetstiden.

För lönenivåer över 35 375 kronor/månad sätter arbetsgivaren nämligen av 30 procent av lönen i pension. För lönedelar därunder är avsättningen 4,5 procent.

En enkel uträkning säger då att pensionsavsättningen för en som tjänar 40 000 kronor i månaden på en heltidstjänst förlorar drygt 1 600 kronor varje månad i pensionsavsättning vid 75 procents deltid.

Låt säga att personen jobbar deltid åren mellan 25 och 35. Då blir den minskade pensionsavsättningen 19 500 kronor per år. Med ränta på ränta blir effekten vid 65 års ålder nästan 300 000 kronor i minskat pensionskapital.

Det är väldigt mycket pengar!

Vill du som deltidsarbetande maka/make bli kompenserad eller vill du som heltidare kompensera din pensionsförlorande partner, går det att göra det genom en överföring av premiepensionen.

Passa på nu innan den 31 januari och gör en insats för att öka pensionen för den i familjen som behöver det mest.