I din tjänstepension finns möjlighet att lägga till kompletterande efterlevandeskydd, ett ekonomiskt skydd för familjen den dagen du dör.

Du kan lägga till ett återbetalningsskydd som innebär att värdet av dina sparade pensionspengar övergår till familjen när du avlider.

Eller också väljer du ett familjeskydd som fungerar som en livförsäkring. Du bestämmer vilket månatligt belopp din familj ska ha när din inkomst inte längre bidrar till hushållskassan. Du bestämmer också under hur många år du anser att familjen behöver skyddet.

Även om det inte känns direkt lustigt att fundera över den dagen när livet tar slut, är det faktiskt inte så dumt att fundera över den saken medan man fortfarande är uppe och springer.

Hur den ekonomiska situationen kan komma att se ut och vilka behoven kommer att vara är individuellt för varje familj. Det finns inga enkla generella regler som säger varken det ena eller det andra utan detta måste var och en fundera över själv.

Men du bör känna till att om du väljer efterlevandeskydd blir din egen pension lägre, och är du ensamstående utan barn ska du inte ha något skydd.

Vill du veta vad du har idag och vad du och din familj kan behöva kan du kolla in i PTK Rådgivningstjänst. Där kan du också se vad efterlevandeskyddet betyder för din egen pension.