För någon månad sedan var jag ju hos en rådgivare som ville ge mig förslag på hur jag skulle placera mina privata sparpengar – nu har jag fått förslagen.

Trots att det sista jag sa innan jag klev ut genom dörren var att jag inte var intresserad av strukturerade produkter av typen aktieindexobligationer, var det den sparprodukten som ingick i förslaget.

Förutom att produktbroschyrerna var otroligt tunga att få i mailen var de dessutom obegripliga att förstå.

Under rubriken som ska förklara hur en av produkterna fungerar står det: ”Avkastningspotentialen motsvarar aktiekorgens utveckling multiplicerat med deltagandegraden som är indikerad till 1,0 för investeringsalternativ 1* och 1,0 för alternativ 2*. Slutgiltiga deltagandegrader fastställs senast på startdagen och de kan bli såväl högre som lägre än de indikerade nivåerna, dock lägst 0,7. ” (*produkterna heter egentligen något annat)

Eh, what? säger jag och kliar mig i skallen. Vad jag däremot förstår när jag räknat på siffrorna som står i ett exempel, är att jag totalt ska betala 8 procent i avgift. Det innebär att 8 kronor av varje hundralapp jag sparar går bort i avgift.

Vilket tydligen är en alldeles normal avgiftsnivå när det handlar om denna typ av rådgivning och produkt. Men det innebär för min del att det måste bli en väldigt hög avkastning på mitt sparande för att jag ska gå med plus.

Tack, men nej tack säger jag och fortsätter med mina ospännande fonder som har avgifter som kanske motsvarar 50 till 75 öre på varje hundring. De har dessutom gett mig en avkastning på ungefär 6 procent (efter avgifter) per år i genomsnitt och det är jag fullkomligt nöjd med :-).