Förra veckan presenterade Alecta en rapport med namnet ”Rovdriften på pensionssparare”. Rapporten slår bland annat fast att avgifterna kan äta en betydande del av pensionen och att få sparare känner till detta. En del avgifter som kan belasta sparandet härrör från någon typ av rådgivning. Som väntat finns det olika uppfattningar i frågan om huruvida det tydligt ska framgå hur mycket en rådgivning kostar för den enskilde, eller om det ska fortsätta att vara en väl förborgad hemlighet.

Rådgivare framhåller ofta om att rådgivning är viktig för att den enskilde ska få en hygglig pension. Det kan jag hålla med om till viss del – en del vill ha och behöver rådgivning, men när det i nästa andetag sägs att avgifternas synlighet skulle påverka detta på något sätt reagerar jag.

Varför skulle människors behov av rådgivning bli mindre om det klart framgår vad den kostar?

Jag har hört andra synpunkter som går ut på att rådgivningen enbart skulle användas av de med höga inkomster om avgiften blev synlig. Då undrar jag hur många lågavlönade kvinnor idag som får erbjudande om rådgivning, i relation till högavlönade män?

Vill man på riktigt erbjuda även de med låga inkomster en bra rådgivning och slippa som rådgivare att känna oro för pensionssparararnas framtid, vore det självklart att visa vad tjänsten man erbjuder kostar. Men innan dess kanske man ska kolla ifall det möjligtvis finns utrymme att korrigera prislistan. Och kanske  ärdet dags att införa jämförelsepriser på pensionssparande, allt av omtanke om spararna.