Inom ITP2 tillämpas ibland något som heter lönekapning. Den inträffar när någon som har kortare tid än fem år kvar till pensionering får en löneförhöjning som överstiger en viss procentsats. Den del av löneökningen som överstiger procentsatsen är då inte pensionsgrundande för ITP2, varken den förmånsbestämda delen eller ITPK.

Hur stor lönekapningen blir baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet från föregående år och den tid som återstår till pensioneringen. Ju längre tid som återstår desto mindre blir kapningen.

Det spelar ingen roll om löneökningen beror på ökad arbetstid eller ny tjänst – lönekapningsreglerna gäller i alla fall.

Här kan du se vilka procentsatser som gäller för respektive månader kvar till pension