Då var alla helger avklarade och vi sparkar igång 2012 på riktigt. Börsåret har visserligen inletts svagt positivt, vilket gynnar allas våra pensionspengar, men den stora osäkerheten kring eurons framtid kvarstår och enligt experterna finns risken för ett stökigt 2012.

Bäst att fortsätta att hålla i hatten alltså, och för den som inte redan har gjort det kan det vara värt att ägna pensionspengarna lite extra omtanke.

För att få hjälp med risktänkandet kan Pensionsmyndighetens fondvalsguide vara ett bra hjälpmedel. För den som vill ha ytterligare hjälp ger rådgivningstjänsten förslag på fonder som passar.

Att ha koll på det egna spararandet minskar oron och risken för obehagliga överraskningar.