De allra flesta som jobbar i Sverige har en tjänstepension som är kollektivavtalad. Det fyra största avtalsområdena omfattar dem som jobbar inom staten, kommun och landsting, de privatanställda arbetarna samt de privatanställda tjänstemännen.

 Som bekant så omfattas privatanställda tjänstemän som jobbbar på en arbetsplats med kollektivavtal av ITP.

Men det finns en hel del arbetsplatser, varav några rätt stora, som har ITP-liknande tjänstepensionsavtal. Alltså inte riktiga ITP som är ett kollektivavtal tecknat mellan fack och arbetsgivare, utan en liknande plan som arbetsgivaren erbjuder.

För det mesta funkar dessa alternativ bra men det kan ändå vara värt att poängtera att ITP innehåller saker som en ITP-liknande tjänstepensionsplan saknar.

I ITP finns en kollektivavtalad garanti som innebär att den anställde alltid har sina försäkringar även om arbetsgivaren av någon anledning inte betalar för dem. I ITP-liknande tjänstepensioner har arbetsgivaren ingen skyldighet att teckna en sådan försäkring.

Dessutom finns det i ITP särskilda pengar som är till för att garantera uppräkning av pensionen, även om ekonomin i försäkringsbolaget för tillfället inte är den bästa.

En annan viktig sak är att priserna inom ITP är pressade vilket i slutändan ger mer pension i plånboken, och det vill vi ju ha så klart:-) .