Jag fick en fråga angående detta med att ha många olika pensionsförsäkringar på flera ställen. Idag är det ju inte helt ovanligt att man byter arbetsgivare lite då och då och kanske till och med avtalsområde.  För varje nytt ställe, om de erbjuder tjänstepension vill säga vilket inte alls är en självklarhet, får man en ny tjänstepensionsförsäkring. Killen som frågade mig hade tre olika försäkringar som han ville slå ihop till en.

För att överhuvudtaget få slå ihop försäkringar måste det ske i samband med en flytt och pengarna måste in i en nytecknad försäkring. Det måste också vara en och samma försäkringstagare till både den gamla och den nya försäkringen.

Det som krånglar till det hela lite med kollektiva tjänstepensionsförsäkringar är att det är arbetsgivaren som är försäkringstagare och den anställde är den försäkrade. Har man haft olika arbetsgivare så uppfylls alltså inte kraven på en och samma försäkringstagare och en sammanslagning är inte möjlig.

När det gäller privata försäkringar där man själv är försäkringstagare är det som regel inga problem med att slå ihop flera till en.