Den som tidigare inte gjorde ett aktivt val för sin premiepension fick sina pengar placerade i Premiesparfonden. Från och med 10 maj har den fonden upphört att existera och istället har Såfan uppstått. Såfa står för Statens ÅrskullsFörvaltningsAlternativ och fungerar alltså nu som ickevalsalternativ för dem som inte gör ett aktivt val av fonder och förvaltare.

Det som framförallt skiljer nya ickevalsalternativet från det gamla är att, som namnet antyder, placeringarna är anpassade efter spararens ålder. Enkelt uttryckt kan man säga att ju yngre man är desto högre aktieandel, och vid 56 års ålder börjar avtrappningen av aktier till förmån för lite mindre riskfyllda ränteplaceringar.

En annan nyhet är att Såfan är valbar, tidigare gick det inte att hoppa tillbaka till ickevalsalternativet om man en gång hade lämnat det. Du kan däremot inte kombinera andra fonder med Såfan, utan alla pengar måste placeras där.

Alla som tidigare har haft sina pengar i det gamla ickevalsalternativet har flyttats över till Såfan som, liksom tidigare Premiesparfonden, förvaltas av sjunde AP-fonden till en låg kostnad.

Jag tycker att du, oavsett om du valt fonder eller inte, bör ha koll på hur din pension är placerad. Därför rekommenderar jag ett besök på Pensionsmyndigheten, för den årliga hälsokontrollen av din framtida ekonomi.