Jag fick en fråga från Elsie som går i pension i maj. Pensionsmyndigheten vill veta hur hon vill ha sin premiepension placerad under utbetalningsperioden. De valbara alternativen är fondförsäkring eller traditionell försäkring.

Vad innebär de olika sparformerna och hur ska jag tänka undrar Elsie.

Om man väljer att fortsätta att ha pengarna i en fondförsäkring innebär det att den utbetalade pension kan variera år från år, beroende på hur fonderna utvecklas. Varje år räknas pensionsbeloppet om utifrån vad värdet på fonderna är, och årsbeloppet kan fluktuera kraftigt.

Flyttar man istället över kapitalet till en traditionell försäkring är det Pensionsmyndigheten som tar över förvaltningen av pensionspengarna. Man får ett garanterad minsta pensionsbelopp varje månad men det kan bli mer i form av ett tilläggsbelopp om förvaltningen är lyckosam. Pensionsmyndigheten räknar varje år ut hur stort tilläggsbeloppet ska vara.

Mitt svar till Elsie och alla andra som går i pensioneringstankar är att inställningen till risk och viljan att engagera sig, ska vara avgörande för vilken sparform pensionspengarna ska placeras i under utbetalningstiden.