Det svenska pensionssystemet diskuteras ofta utifrån det som många upplever som dåligt – bromsen, högre pensionsålder, antal fonder, svåra val och så vidare.

Men det finns uppenbarligen saker som vi kan glädjas åt också. För första gången har nämligen en ranking av livskvalitet tagits fram. Det är organisationen HelgAge International  som har jämfört ett 90-tal länder med varandra.

Tretton olika parametrar har delats in i fyra grupper- ekonomi, hälsa, arbete och utbildning samt vad man kallar äldrevänlig miljö.

Att Sverige hamnar i topp är naturligtvis oerhört glädjande. Det kan väl kännas bra så här inför helgen att veta att våra pensionärer trots allt har det rätt bra, i alla fall i genomsnitt.

Trevlig helg!