Collectum har räknat ut att kvinnliga pensionärer bara får dryga 60 procent av vad männen får i pension. Det är ett faktum som ju är ytterst beklagligt om än inte så förvånande. Kvinnor har generellt sett lägre lön och jobbar deltid i större utsträckning än männen vilket slår hårt på storleken på pensionen. Den äldre generationen kvinnor hade dessutom ofta ett relativt kort yrkesliv under vilket pensionen skulle tjänas in.

Men det finns ett svagt ljus i mörkret – enligt ett pressmeddelande från AMF är kvinnliga pensionärers ekonomi på stark uppgång. Statistiken från SCB visar att kvinnor har haft en bättre inkomstutveckling än männen de senaste decennierna även om skillnaderna i inkomst fortfarande är stora.

Det är inte alltid så lätt för individen att påverka inkomstutvecklingen. Men det finns andra saker som gör pensionen högre och som går att påverka, att ta bort onödiga efterlevandeskydd till exempel. Gå in i rådgivningstjänsten och kolla vad som händer i din ekonomi om du tar bort exempelvis återbetalningsskyddet, du kanske blir glatt överraskad av resultatet