Det här gör PTK om dagarna

PTK är en organisation med 26 fackförbund som samverkar kring viktiga gemensamma frågor. PTK har både långsiktiga och tidsbegränsade uppdrag. De långsiktiga uppdragen är kopplade till arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation  och omställningsfrågor. Men även mitt favoritområde – pension och försäkring samt såklart även rådgivningstjänsten  ingår i den gruppen av uppdrag.

Det är ju självklart en viktig uppgift för PTK att förhandla och förvalta ITP och TGL, som är den tjänstegrupplivförsäkringen som alla privatanställda tjänstemän med kollektivavtal automatiskt har.

Idag förväntas vi alla ta ett större ansvar för bland annat vår pension, både den som är lagstadgad  och den som är avtalad mellan fackförbund och arbetsgivare, det som vi kallar tjänstepension.

Men för att kunna fatta ekonomiska beslut för framtiden krävs viss kunskap om hur allting hänger ihop och hur pensionssystemet fungerar. Därför jobbar PTK också mycket med information, i form av bland annat broschyrer och annat skrivet material som vänder sig till alla privatanställda tjänstemän. Men också via träffar där förbunden har möjlighet att bjuda in sina medlemmar till lättsmält pensionsinformation.

De som är förtroendevalda eller jobbar inom medlemsförbunden har också stora möjligheter att förkovra sig inom de områden som PTK jobbar med. Vi erbjuder utbildningar, som den jag befinner mig på just nu för klubbordförande. Vi har även kurser  och kortare frukostmöten med olika teman.

Se där lite av vad PTK ägnar sig åt:-)