Lätt sätt att höja pensionen

Fakta är att återbetalningsskydd i pensionsförsäkringar påverkar den egna pensionen negativt. Ju längre man har skyddet desto större effekt. 

Många känner till att så är fallet, men enligt en undersökning som AMF låtit göra är det fortfarande många som svävar i okunnighet. Framförallt vet man inte hur mycket som man faktiskt går miste om i form av uteblivna arvsvinster.

 Så här fungerar återbetalningsskyddet: 

  • Att ha ett återbetalningsskydd kostar ingenting, det är så att säga gratis. De pengar som månatligen betalas ut till efterlevande, är värdet av alla inbetalade pengar vid dödsfallet.
  •  Att avstå återbetalningsskydd ger högre pension. Värdet på de pengar som andra sparare, som inte har återbetalningsskydd, samlat ihop fördelas ut till alla andra sparare, som inte har återbetalningsskydd.

AMF har räknat ut att det går att höja pensionen med närmare 20 procent genom att avstå återbetalningsskydd.

Återigen alltså – fundera ett par gånger extra om du verkligen behöver efterlevandeskydd.  Att ta bort eller avstå är ett betydligt enklare sätt att höja pensionen än att försöka pricka rätt fonder.