Arbetsgivaren har inte alltid koll

Jag fick en fråga från Mauricio som jobbar som enda tjänsteman på ett företag som har kollektivavtal. Kollegorna har Avtalspension SAF-LO, och arbetsgivaren säger att Mauricio också omfattas av det och att det inte spelar någon roll eftersom Avtalspension SAF-LO och ITP ser likadana ut.

Mauricio undrar nu så klart om detta verkligen stämmer och om det är ok att arbetsgivaren gör så.

Svaret på båda frågorna är nej.

Visserligen är avsättningen till tjänstepensionen lika stor men avtalen ser inte alls likadana ut när det handlar om till exempel sjukförsäkringen, som ju ingår i tjänstepensionen. Det innebär att Mauricio kan få felaktig ersättning om han blir sjuk.

En arbetsgivare med kollektivavtal kan inte bunta samman olika avtalsområden. Visst finns det undantag men de är ytterst ovanliga och sannolikt är det inte så i det här fallet.

Mitt råd till Mauricio är att prata med arbetsgivaren igen och be denne kontakta Collectum.

Det lönar sig bevisligen att ha lite egen koll och inte helt förlita sig på att arbetsgivaren vet vad som gäller.

Med dessa rader får jag passa på att önska en trevlig helg!