Var är rådgivningen när man behöver den?

Efter gårdagens pensionsträff i Umeå kom det fram en kvinna med en bunt papper som hon ville ha hjälp med att tyda.

Det visade sig att hon jobbade på ett företag som först för ett par år sedan skaffat kollektivavtal. De hade innan dess haft en tjänstepensionsplan hos en av våra mest kända försäkringsförmedlare.

Eftersom hon hade jobbat väldigt kort tid utan kollektivavtal var den gamla, icke aktiva försäkringens kapital litet, strax under 10 000 kronor.

Under förra året hade denna kvinna betalat cirka 500 kronor i olika typer av avgifter samtidigt som värdeminskningen varit ungefär lika stor. Hon har alltså betalat cirka fem procent i avgift till förmedlaren som lyckats krympa hennes kapital med ungefär lika mycket.

Man kan ju undra vad avgifterna har gått till – inte verkar det vara till rådgivning i alla fall.