Protesterna mot höjd pensionsålder fortsätter i Frankrike. Nu har till och med ungdomarna gått man ur huse för att visa sitt missnöje mot förslaget att höja pensionsåldern från 60 till 62 år. Man kan tycka vad man vill om höjd pensionsålder men de flesta bedömare är överens om att vi måste arbeta högre upp i åldern för att samhällsekonomin ska gå ihop.

I dagens pensionssystem är flexibiliteten stor, åtminstone i Sverige. Vi har ingen lagstadgad fastställd pensionsålder och i de flesta kollektivavtalade tjänstepensionsavtal finns också stora valmöjligheter att anpassa pensioneringen till individuella önskemål. Som regel gäller att ju tidigare man tar ut pensionen desto mindre blir månadsbeloppet och ju längre man skjuter upp uttaget desto mer i plånboken.

De flesta av oss som förvärvsarbetar har haft flera arbetsgivare och därmed kanske också haft olika tjänstepensioner. Den allmänna pensionen består av två delar som lever olika liv. Det finns inget som säger att man måste plocka ut all pension vid samma tillfälle. Ofta kan man välja att plocka ut delar under en viss period och avvakta med resten.

Hur vi väljer att plocka ut vår pension har stor betydelse för hur mycket pengar vi får varje månad, och det finns oändligt många varianter. Vilket som är bäst är individuellt och går inte att säga generellt. Alla valmöjligheter gör att många faktiskt uppfattar uttaget av pension som krångligare att förstå och fatta beslut om, än pensionssystemet i sig.

För att komma vidare i diskussionerna om framtidens pensioner och vilken ekonomi framtidens seniorer har att se fram emot, kanske vi också måste prata lite mer om pensiohur och inte bara pensionär.