I artikel i DN häromdagen relateras till en rapport som AMF publicerat . I rapporten pekar bolaget på en trend som visar att många väljer att tidsbegränsa sina uttag av tjänstepensionen. Att välja bort möjlighet till tjänstepension hela livet ger visserligen högre månatlig utbetalning, men bara under den tidsbegränsade period man anger, därefter är pengarna så att säga slut.

 Det behöver inte vara en dålig idé för individen att få pension utbetalad under en begränsad tid, men man bör fundera på konsekvenserna. Jag tror att de flesta vill leva ett rikt liv så länge som möjligt. Inte nödvändigtvis rikt i benämningen jättemycket pengar utan ett liv med lagom mycket pengar för att kunna leva ett bra liv.

Vad man uppfattar som ett bra liv är å andra sidan ytterst individuellt men jag tycker att var och en i god tid innan pension ska lyfta blicken och fundera över vad livet som pensionär ska innehålla. Pensionen är ju den ”lön” som man ska leva av och då gäller det att ha koll på vad lönen ska räcka till.

Kanske vill du fortsätta att leva samma liv som innan du blev pensionär? Vill du ha fart och fläkt göra allt det där du inte hunnit med tidigare eller längtar du bara efter vila och stillhet?

Oavsett fritidsplaner ska pensionen framförallt räcka till mat och boende, och då inte bara de första fem åren som pensionär utan sannolikt i ytterligare minst tio år.

Nar jag gick i skolan fick eleverna göra en låtsatsbudget utifrån hur vi ville ha våra liv som vuxna. Det kanske kan vara en bra idé att som förvärvsarbetande göra en låtsatsbudget utifrån hur vi vill ha våra liv som pensionärer.

Du kan börja med att gå igenom alla dina pensionsbesked – då får du en fingervisning om inkomsterna, vilka utgifterna blir kan du faktiskt till stor del styra över själv.