Arbetsmarknadens parter, alltså PTK och Svenskt Näringsliv, har handlat upp leverantörer för förvaltningen av ITP-försäkrades tjänstepension.

Efter den senaste upphandlingen är det nu fyra bolag som erbjuder traditionell försäkring.

  • Alecta
  • AMF
  • Skandia
  • Folksam

Fem bolag erbjuder fondförsäkring

  •  AMF
  • Danica
  • SEB
  • SPP
  • Swedbank

Ibland framförs uppfattningen att utbudet av placeringsalternativ är alltför begränsat inom ITP.

Jag är av den åsikten att fyra traditionella försäkringar av de bästa, samt drygt 90 fonder att välja mellan är tillräckligt- eller vad tycker du?

Trevlig helg!