Nu är Tjänstepensionens dag över för detta år, men frågan om tjänstepensionens betydelse är alltid lika aktuell. I en undersökning som vi lät göra visar det sig nämligen att många inte inser fördelen med att ha en tjänstepension.

I undersökningen får man ange vad man tror har störst betydelse för den framtida pensionen. Glädjande nog svarar man ett långt yrkesliv och den totala livsinkomsten som viktiga faktorer för en bra pension.

Hälften av de tillfrågade bedömer att tjänstepensionen kommer att ha en mindre betydelse för den framtida totala pensionen, och man anser privat sparande lika betydelsefullt som tjänstepension.

Sanningen är snarare att tjänstepensionen kan utgöra upp mot 25 procent eller mer av den totala pensionen.

Dessutom innehåller kollektivavtalad tjänstepension mer än bara egen ålderspension. Till exempel ingår en grupplivförsäkring på en kvarts miljon, TGL, och det ingår också en sjukförsäkring som gör att man som anställd inte förlorar så mycket i inkomst vid långvarig sjukdom.

Så visst förtjänar tjänstepensionen att uppmärksammas året om :-)

Här kan du läsa mer om skydd till efterlevande vid dödsfall, sjukförsäkringen och vilken ersättning du kan få tack vare kollektivavtalet om du skadas i arbetet.