Ofta när jag pratar pension får jag frågan om vilken sparform som är bäst, traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Eftersom det inte åligger mig att lämna några direkta råd blir svaret av övergripande karaktär, och mer en förklaring över de egenskaper som respektive sparform äger.

  • En traditionell försäkring passar dig som inte själv vill engagera dig i placeringen av tjänstepensionen. I en traditionell försäkring överlåter du nämligen till det bolag du har valt, att sköta placeringarna åt dig.Bolaget placerar dina pengar tillsammans med alla andra sparares pengar i en portfölj (sammansättning av tillgångar) som består av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Du som sparare kan inte påverka placeringen.

    I en traditionell försäkring har du alltid någon form av garanti som kan se olika ut hos bolagen. Ibland är du garanterad pengarna tillbaka och ibland är du garanterad en viss ränta på dina pengar.

    En traditionell försäkring anses vara lite tryggare än en fondförsäkring men möjligheten till riktigt hög avkastning är inte lika stor.

 

  • En fondförsäkring passar dig som vill ha ett eget inflytande över risknivå och som är beredd att engagera dig i ditt sparande.Det finns fonder med både hög risk och låg risk och det är upp till dig att bestämma vilka fonder och vilken risk som passar bäst.

    I  fonder finns inga garantier, men möjligheten till hög avkastning är större jämfört med en traditionell försäkring. Ju högre risknivå desto större möjlighet till högre avkastning.

 

När jag har gått igenom de olika sparformerna återstår oftast frågan – men vad ska jag välja då?

Standardsvaret från mig blir då – gå in i rådgivningstjänsten, där får du hjälp med att ta fram din risknivå och du får råd kring vilken sparform som passar dig bäst.

Lätt som en plätt, eller hur:-)

Trevlig helg!