Gårdagens erfarenhetskurs för informatörer ute på Djurö, innehöll som väntat många bra diskussioner och intressanta frågeställningar.

Vi pratade bland annat om vilka fördelar kollektivavtalad ITP har. De vanliga argumenten handlar om försäkringsskyddet vid sjukdom och ersättningen till efterlevande vid dödsfall, och vilka bra och billiga produkter till ålderspensionen som är framförhandlade.

Men det finns tre saker som är extra förmånliga och som vi ofta glömmer bort, eller snarare kanske vi tar dem för givna.

  •  Alla anställda på en arbetsplats omfattas – inte bara de som är medlemmar i facket.
  • En garanti säkerställer att den anställde får sitt avtalade försäkringsskydd även om arbetsgivaren inte uppfyller sitt åtagande på korrekt sätt.
  • Ingen annan hälsoprövning krävs än att arbetsgivaren meddelar att den anställde är arbetsför för att kunna omfattas av försäkringsskyddet.

Det är bra att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.