Igår var jag på ett intressant seminarium med titeln ” Rådgivning eller marknadsföring”.

Svenska Nyhetsbrev hade satt samman en panel bestående av Malin Björkmo från Finansinspektionen, Christoffer Folkebo från försäkringsfömedlaren Max Matthiesen och Fredric Korling som skrivit en matnyttig rapport på temat. Bland åhörarna fanns framförallt förmedlare och bank- och försäkringsfolk.

Enligt Malin Björkmo har Finansinspektionen fokus på konsumentskyddet och riktar därför blicken mot dem som ger finansiella råd och kanske framförallt de som tar betalt för finansiella råd – försäkringsförmedlarna. Fi är skeptisk till den provisionsmodell som i stort gäller i Sverige, att förmedlarna får provision på sålda produkter från producenterna – alltså fondbolag, banker och försäkringsbolag,  

Det är ingen hemlighet att försäkringsförmedlare tjänar stora pengar och jag kan förstå att branschen känner sig utpekad och kanske också hotad. Men det var intressant att höra vilken hotbild Christoffer Folkebo målade upp för den svenska marknaden om inspektionens önskemål blev verklighet. Enligt honom skulle Sverige kastas tillbaka 10 år i tiden och spararna skulle bli stora förlorare. Detta eftersom vi vanliga människor inte förstår vilken oerhörd samhällsinsats förmedlarna gör. Jag tror dock att en del av oron bottnar i att rätt många löntagare skulle avstå rådgivning om de såg svart på vitt vad den kostar.

En annan faktor som Christoffer Folkebo tryckte mycket på var att förslaget skulle försämra konkurrensen på marknaden, och att konkurrens är garant för att prissättningen är den rätta.

Jag tror dock inte att man ska förlita sig alltför mycket på att konkurrens alltid är en bra prispressare. Kolla bara vad som hände med avgifterna på produkterna inom ITP när alla kunde vara med och konkurrera – ingenting. Först när parterna ställde krav och det blev upphandling pressades priserna rejält.

Jag tycker att det är bra att Finansinspektionen försöker bena ut vad som är vad. Jag är av den uppfattningen att man ska kalla saker vid dess rätta namn, försäljning är en sak och oberoende rådgivning en annan.

Den som vill få en individuell och oberoende rådgivning kan ju alltid använda PTK Rådgivningstjänst, gratis.