På grundkursen för försäkringsinformatörer ute på Djurö pågår sammanfattning av gårdagens fullmatade program. För ögonblicket går vi igenom skillnader mellan det gamla och det nya pensionssystemet. Det är relevant att berätta om båda eftersom det gamla lever kvar ytterligare några år under en övergångsperiod.

Det gamla systemet med folkpension och ATP fungerade lite förenklat så att man fick pension utifrån de 15 bästa åren. För att få full pension skulle man jobba 30 år och då fick man 60 procent av medellönen i pension. Tillsammans med folkpensionstillägget, som var en procentsats av prisbasbeloppet, kunde det totalt bli cirka 65 procent. 

Idag finns inga fastställda procentsatser för mycket vi ska få i pension. Procentsatserna anger istället hur mycket som betalas in- hur mycket det sen blir i pension får framtiden utvisa.

Vi tjänar in inkomstpension och premiepension baserad på vår årsinkomst upp till 390 750 kronor för 2011. Men dessutom kan vi få pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp PGB är fiktiva belopp som ger extra pension. Vi tjänar in PGB när vi har små barn, får sjuk- eller aktivitetsersättning eller studerar .