Alla är i princip överens om att ITP är bra som tjänstepensionsavtal, både ITP1 och ITP2. Men det finns faktiskt en dålig sak i ITP2 som många inte känner till och det är ursprunglig ITPK.

Först en liten historieskrivning om hur ursprunglig ITPK kom till överhuvudtaget. Den premiebestämda ITPKn tillkom redan 1977 och placerades då med automatik i Alecta. Från och med 1990 fick individen själv välja vem som skulle förvalta pengarna. Den som inte gjorde något val fram till 2007 fick sin ITPK placerad i ickevalet, det som idag kallas ursprunglig ITPK.

Efter 2007 gäller helt andra förutsättningar och inga pengar går in till ursprunglig ITPK längre.

Även om ursprunglig ITPK i grunden var premiebestämd fungerade den i mångt och mycket som en förmånsbestämd försäkring. ITPK-premien användes nämligen för att köpa en förmånsbestämd pension i Alecta.

I praktiken innebär detta att de som har kvar pengar i ursprunglig ITPK får usel värdeökning på sina pengar, de räknas bara upp med en grundränta minus omkostnader.

Jag rekommenderar alla som har ITP2 att kontrollera om det finns pengar i ursprunglig ITPK genom att kontakta Alecta.

Den som har väldigt nära till pension kanske inte behöver göra något, men annars är min rekommendation att flytta pengarna till en annan sparform. Flytten genomför du på Collectums hemsida.