Här kommer en kortis.

Jag fick en fråga om vad som händer när man som anställd jobbar på ett företag som har ITP, när företaget blir uppköpt av ett bolag som saknar kollektivavtal?

Svaret på frågan är att det köpande bolaget måste teckna ett kollektivavtal och att de anställda får behålla sin ITP som då gäller för alla anställda.

Collectum kan berätta mer för den som är intresserad:-)