Dagens arbetsliv ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan, förutom att vi generellt sett kommer senare ut i arbetslivet byter vi arbetsgivare och ibland även avtalsområde betydligt oftare än förr. 

Det är numera inte helt ovanligt att man under ett arbetsliv går igenom alla de fyra stora kollektivavtalsområdena och däremellan kanske man har en arbetsgivare med någon annan pensionsplan.

Om man byter arbetsgivare inom samma område så fortsätter normalt intjänandet men genom en annan arbetsgivare. Men för den som är privatanställd tjänsteman finns det inom ITP två avdelningar, en gammal och en ny. Man tillhör den ena av dem i varje anställning.

Då kan det bli så att om man byter från en arbetsgivare med ITP2 till en arbetsgivare med ITP1 läggs ITP2 i så kallat fribrev, och det fortsatta intjänandet sker i ITP1.

Byter man däremot avtalsområde blir det nya försäkringar och de gamla läggs i fribrev. Fribrev kallas en försäkring där inbetalningarna har avbrutits i förtid och där det ihopsamlade kapitalet plus avkastning ligger till grund för hur stor pensionen blir. 

För att få en helhetsbild av pensionen är det viktigt att lägga ihop alla beloppen från de olika delarna. Börja med att gå in på minpension.se för att få en samlad bild.