Många våndas över detta med pensionsval. Trots att insikten om att det är viktigt och att valet kan påverka pensionen rätt mycket, finns det uppenbarligen en tröskel som är svår att ta sig över. När PTK lät genomföra en undersökning bland allmänheten i våras, svarade hälften av dem som hade en uppfattning att de trodde valet av bolag hade stor eller mycket stor betydelse för tjänstepensionen.

I höstas gjorde de privatanställda arbetarna ett motsvarande omval för sin tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. När valstatistiken var sammanfattad hade 36 procent gjort ett val.

För de privatanställda tjänstemännen är omvalsperioden inte slut riktigt ännu, några veckor återstår. Enligt Collectum  har 98 000 av de 240 000 som är berörda hittills gjort ett aktivt omval, vilket motsvarar ett valdeltagande på 41 procent.

Erfarenheten säger att många väntar in i det sista med att fatta beslut och göra sina val. Det blir spännande att se var siffran hamnar till slut – min gissning blir att den landar på 150 000, vad tror du?