fundersam
Att löneväxla innebär att du kommer överens med dinarbetsgivare om att byta ut en del av din lön till extra avsättning till tjänstepensionen. Eftersom det skattemässigt är billigare för arbetsgivaren att sätta av pengar till pensionen än att betala ut lön, kan mellanskillnaden komma dig som anställd till godo. Det normala är att den växlade delen placeras på samma sätt som din ordinarie tjänstepension.

Men löneväxling är verkligen inte för alla. För att det överhuvudtaget ska vara uppe till diskussion krävs att du har en lön efter växling, som överstiger 8, 07 inkomstbasbelopp. För 2015 innebär det en månadslön 39 000 kronor. Har du lägre lön och löneväxlar påverkas bland annat din allmänna pension negativt.

För dig med ITP2

  •  Förvissa dig om att arbetsgivaren anmäler lönen som gällde innan löneväxlingen till Collectum, annars ska du inte löneväxla

För dig med ITP1

  • Förvissa dig om att arbetsgivaren också kompenserar extra med den pensionspremie som du går miste om genom att din kontanta utbetalda lön blir lägre. Annars ska du inte löneväxla.

För både ITP1 och ITP2 gäller:

  • Att du skriftligen är överens med din arbetsgivare att denne beräknar all sjuklön på lönen före löneväxlingen.
  • Att du är medveten om att ITPs sjukpension, om du blir sjuk mer än 90 dagar, kommer att grunda sig på lön efter löneväxling.
  • Att du tar reda på ifall det finns en premiebefrielseförsäkring på löneväxlingen som täcker upp fortsatta inbetalningarna till ITPK eller ITP 1 om du blir långvarigt sjuk.
  • Att du är medveten om att föräldrapenningen beräknas på den lägre lönen.

Löneväxling kan vara ett bra sätt att pensionsspara men det finns som sagt flera saker att tänka på och ta hänsyn till innan du bestämmer sig.