När det handlar om efterlevandeskydd vid dödsfall är det inte självklart vilka som räknas som efterlevande.

Inom den allmänna pensionen till exempel, finns tidsbegränsad omställningspension till efterlevande maka/make, men inte alltid till sambo. Finns barn under 18 år i familjen kan den efterlevande partnern få förlängd omställningspension och barnen får även en barnpension.

För premiepensionen kan man teckna ett efterlevandeskydd i samband med att man tar ut pension. Förmånstagare är maka/make samt i vissa fall sambo. Vuxna barn får ingenting från den allmänna försäkringen.

När det handlar om tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar gäller, enligt inkomstskattelagen, att förmånstagare är maka/make/sambo i första hand och därefter barn, oavsett ålder på barnet. Inga andra kan vara förmånstagare men det går bra att ändra ordningen så att barnen kommer före partner.

Inom ITP2 finns för de som har höga inkomster, en automatisk familjepension där sambo inte räknas som förmånstagare. Det går dock bra att ta bort det skyddet och istället öka på den egna ålderspensionen.

Om man jobbar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal finns också en försäkring som heter TGL (tjänstegrupplivförsäkring) som vid dödsfall ger ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande. Sambo är inte automatiskt efterlevande men det går att via ett särskilt förmånstagareförordnande sätta in sambo eller vilken annan fysisk person som helst.

Mitt råd är att titta igenom försäkringarna och kontrollera vem som är förmånstagare. Om du vill ändra något när det gäller ITP och TGL så finns blankett på Collectums hemsida.