Och då så vevar vi igång igen!

I höst händer det stora grejer:

9/9 – PTKs rådgivningstjänst nylanseras efter en rejäl uppfräschning och förbättring. Mellan 2-9/9 kommer tjänsten att vara stängd på grund av den tekniska uppdateringen.

17-18/9 – En helt ny grundkurs för försäkringsinformatörer drar igång. Kursen är två gånger två dagar och inleds med en förberedande webbutbildning på hemmaplan. Under de första två kursdagarna i Stockholm får du möta representanter från bland annat Pensionsmyndigheten, Collectum och Alecta. Den första kursen är fullbokad men det finns senare datum under hösten. Här kan du läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser för försäkringsinformatörer. Vi har ju självklart utbildningar för dig som är klubbordförande eller förbundsanställd också, men där är många kurser redan fullbelagda.

27/9 – Tjänstepensionens dag är dagen då vi riktar ett extra starkt ljus på den förmånliga men tyvärr lite okända tjänstepensionen. Den här dagen hjälps vi alla åt och går man ur huse och firar alla som har en tjänstepension. Vi upplyser och informerar också alla som ännu inte har någon, vilka saker som är bra att känna till.

30/9 – Sista dagen för dig som har din ITP i Handelsbanken Liv, Nordea eller Länsförsäkringar att göra ett val. Du ska välja om du vill ligga kvar i ditt bolag eller välja något annat av de upphandlade bolagen. Gör du ingenting kommer nya pengar att placeras i Alecta.

Förutom dessa fastställda datum pågår löpande arbete med bland annat flytträttsfrågan, Pensionsåldersutredningen och att göra en standard av pensionsorden så att alla i branschen kan använda samma termer.

En hel del att göra med andra ord:-)