Första gången du som anställd kommer in i ITP-planen har du möjlighet att göra vissa val. Du kan välja hur du vill att din ålderspension ska placeras och hos vilken förvaltare. Du kan också välja om du vill ha efterlevandskydd eller inte.

När det handlar om placeringen av pensionen går det alldeles utmärkt att välja om vid senare tillfälle till något som passardig bättre. Men när det handlar om efterlevandeskydd, både återbetalningsskydd och familjeskydd, är det inte lika enkelt.

Att ta bort ett efterlevandeskydd är som regel inga problem, men att lägga till ett vid senare tillfälle än första gången kan vara lite knepigare eftersom det dåofta  krävs en hälsoprövning som visar att du är fullt frisk.

De enda gångerna du kan få teckna ett efterlevandeskydd ”i efterhand” utan hälsoprövning är om din familjesituatione förändras. Det vill säga om du gifter dig/blir sambo eller skaffar barn, då har du ett år på dig att lägga till efterlevandeskydd.

Vill du lägga till eller ta bort efterlevandeskyddet gör du det på en blankett som finns på Collectums hemsida.