Pensionsmedförande lön inom ITP1 är den kontanta utbetalda bruttolönen. Det innebär att en bilförmån med bruttolöneavdrag gör den kontanta utbetalade bruttolönen lägre, vilket gör att avsättningen till pension också blir lägre.

Tjänar du under 35 375 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) ”kostar” alltså bilen 4,5 procent extra, eftersom det är den procentsatsen som din arbetsgivare skulle betalat till din tjänstepension på den delen av lönen som bilförmånen utgör.

Tjänar du över 35 375 kronor i månaden blir ”pensionsförlusten” istället 30 procent.

Alltså – hoppa på en bilförmån är inte alltid så förmånlig utan kräver lite eftertanke. Och framförallt ska du förhandla med din arbetsgivare om att bilförmånen inte ska påverka din pensionsförmån.

Detta kan enklast göras genom att du kommer överens med arbetsgivaren att denne betalar in en extra premie som motsvarar den pensionspremie som uteblir på grund av bruttolöneavdraget.

Denna inbetalning görs sedan till befintlig försäkring och är ganska enkelt att administrativt ordna.

Så var det ordnat!